در تابستان ۲۰۱۴ که شاهد یکی دیگر از حملات وحشیانهٔ اسرائیل علیه مردم غزه بودیم، آدام یوهانس[۱]Adam Johannes از سازمان «ائتلاف توقف جنگ»[۲]Stop the War Coalition از مارک رجو[۳]Mark Regev سخنگوی وقت دولت اسرائیل دربارهٔ کشتار غیرنظامیان فلسطینی در غزه توسط نیروهای اسرائیلی سؤال‌هایی کرد و پاسخ‌های او را به این شکل خلاصه کرد[۴]Johannes, A., 2014. At last Israel tells the truth about why so many civilians are being killed in Gaza.:

۱. ما گزارشی دربارهٔ کشته‌شدگان دریافت نکرده‌ایم. این را بررسی خواهیم کرد.

۲. بله، عده‌ای کشته‌شده‌اند. اما علت آن درست عمل نکردن یکی از موشک‌ها یا بمب‌های فلسطینی بوده است.

۳. بله، آن‌ها توسط نیروهای ما کشته‌ شدند، اما تروریست بودند.

۴. بله، آن‌ها غیرنظامی بودند. اما تروریست‌های فلسطینی از آن‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده کرده بودند.

۵. بله، در آن منطقه هیچ نظامی فلسطینی‌یی وجود نداشت و این غیرنظامیان به خاطر حملهٔ نیروهای ما کشته شدند. اما ما غیرنظامیان را به صورت تصادفی می‌کشیم، ولی آن‌ها عمداً چنین می‌کنند.

۶. بله، ما خیلی بیشتر از آن‌ها غیرنظامی می‌کشیم، اما ببینید کشورهای دیگری هستند که بسیار بدتر می‌کنند.

۷. چرا هنوز دربارهٔ اسرائیل صحبت می‌کنید؟ آیا شما نوعی یهودی‌ستیز هستید؟

تکرار از ۱. این مراحل را در مصاحبهٔ بعدی‌تان با مارک رجو یا هر سخنگوی دیگر اسرائیل امتحان کنید.

🔲

  1. Adam Johannes 

  2. Stop the War Coalition 

  3. Mark Regev 

  4. Johannes, A., 2014. At last Israel tells the truth about why so many civilians are being killed in Gaza.